terça-feira, 14 de setembro de 2010

Osadnictwo. Gluchowski. Czesc 11.

-257- 258-

STATYSTYKA RZEMIEŚLNIKÓW POLSKICH PARANA

Nazwa Miejscowości
Kowa
li
Szew
ców
Kra w
ców

Cieśli
stolarzy

Kolodziejów

Piekarzy
Rymarzy Rzeźb
arzy.
Różni
Kurytyba
2
26 (50)
8
2
  8
2
13
5(8) szofer.
3 mal.pok.
2 bednarzy
4 murarzy
Sw. Kandyda
-
    -
1
-
-
-
-
-

Bairro Alto
2

-
-
-
-
-
-

Bacachery
-
1
-
-
-
-
   -
 -
   1  siciarz
Abranchez
3
1
4
2
2

  -
-
 _
Orleans, S. Ignacio
D. Pedro, Ferraria

2

4

6

-

3

-

-

-

 -
Thomaz Coeiho Christina
4
1
3

-
2

1
2

1
2

1
-

-
-

-
-

-
3 garncarzy
Lagoa Suja
-
-
1
-
-
-
_
-
 -
Araucaria
5
3
   2
2
-
-
2
1
 -
Campina das Pedras
1
-
-
-
-
-
-
-
 -
Guajuvira da Cima
1
-
-
-
-
-
-
-
 -
Boa Vista
1
-
-
-
-
-
-
-
 -
Lagoa Grande
1
-
-
-
-
-
-
-
 -
Matto Branco
1
-
-
-
-
-
-
-
 -
Catanduya
1
-
1
-
-
-
-
-
 -
Matto do Dentro
-
-
1
-.-
-
-
-
-
 -
Contenda
-
-
1
-
-
-
-
1
 -
Baranówka
1
-
-
-
-
-
-
-
 -
Marienthal
1
-
-
-
-
-
-

-
 -
      Campo Largo
1    
-
1
1
-
_
-
-
 -
Rio Negro
1
1
1
1
1
l
-
-
 -
Muricy
2
-
2   
-
-
-
-
-
 -
Affonso Penna
-
-
-
1
-
-
-

-
 -
Palmeira miasto 
1
1
1
1
-
_
_  
-
 -
S.   Barbara
-
-
-
2
-
-
-
-
          -
Rio dos Patos
-
-
-
-  
-
1
1
1
 -
S, Joao do Triumpho
2
-
-
-
-
-
 -
-
 -
Ponta Grossa
4    
3
2
2
-
--
1
-
1 fryz. i mur.

-258-


Nazwa Miejscowości 

Kowale

Siewcy

Kraw.

Cieśle stolarze|

Kołodz.

Piekarze

Rymarze

Rzeźnicy.

Różni
Restinga da Cupim
1
-
-
-

-
-
-
-
 -
Yapo
1
-
-
-
-
-
-
-
 -
Sta Leopoidina
1
1
-
-
1
-
-
-
 -
Castro miasto
1
2
1

1
1
1
1
1
 -
Iraty - miasto
2
4
 2
2
1
2
-
1
 -
Iraty kolonja
-
-
-
-
-
1
-
-
 -
Alto da Serra

Rio Bonito
2
-
-
-
1
-
-
-
 -
Cachoeira,   Re boucas  
2
-

-
1
1
-
-
 -
Roxo Roiz
1
2
-
-
-
-
1
-
 -
Mar. Mallet
3
-
4
3
-
1
2
2
 -
Rio CIaro
1
3
-
-
-
1
2
-
 -
Fluviopolis
1
-
-
-
-
-
-
-
 -
Vera Guarar.y
4
1
-
1
2
-

1
-
i  bednarz
Paulo Frontim
3
1
-
-
4
-
2
-
  -
Unio da Victoria
2
4
1
3

1
-
-
-
I  golarz
2 murarzy
Cruz  Machado
2
4
1
1
1
-
-
1
 -
Antonio Olyntho
1
-
-
-
1
-
-
-
 -
Tres Barras
1
2
1
-
-
-
-
-
 -
S. Matheus
4
3
2
2
2
1
1
-
 -
Agua Brsnca
1
-
-
1
1
-
-
-
 -
Prudentopoiis
3
4
3
4
2
1
1
4
1 murarz
Jesuino Marcondes
1  budowniczy
1  fotograf
Guarapuawa
2
 2
_
1
1
1
1
-
2 szofercw
Amolafaca
-

1
-
1
-
-
-

   -
Ivahy
1
1  
2
1
-
-
-
1
 -
Therezina.
1
1
 -
-
-
   -
-
-
 -
Candido de Abreu
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Razem
81
81
51
36
30
19
18
26

Pozatem było:  szoferów, mających własne samochody, 3 malarzy pok., 3 bednarzy  8 murarzy, 1  siciarz, 3 garncarzy, 2 golarzy, 1  fotograf, 1 budowniczy..

-259-

STATYSTYKA RZEMIEŚLNIKÓW POLSKICH. STA CATHARiNA

Nazwa miejicow.
Kowal.
Siewcy
Krawców
Cieśle stoi.
Kołodzdziei
Piek
arzy
Rym
arzy
Rzeźników
Różni
Rio  Vermelho
|
I
1
1
1
-
-
-
 -
Rio Natal
1
1
I
1
-
-
1
-
 -
Carapo Alegre
1.
1
-
-
-
-
1
 -
 -
Bateias
2
-
1
1
1
-
-
-
 -
Massaranduba
2
2
1
-
1
-
1
-
 -
Indayal, Pinheiro
1
1
-
-
-
-
-
-
 -
Florianopolis
i
2
2
-
-
-
1
1
1   szofer
Mafra
2
2
1
I
1
-
I
-
 -
Lucena, Itayopolis
5
3
3
2
3
1
1
1
1   murarz
Razem:              17           14          10         6           9            1         6           2      1 szofer i 1 murarz
Pozatem   było:   4   Szoferów,   2   fryzjerów,   3   fotografów, 3 ślusarzy i  1  budowniczy

RIO GRANDE DO SULRio Grande miasto
2
4
3
2
1
1
2
2
1  szofer
1   fryzjer
1   fotograf
Pelotas miasto
1
1
1
1
-
-
-
1
1  murarz
S. Feliciano
6
5
4
3
3
1
2
-
3 murarzy
1  fotograf
1   blacharz
Marianna Pimentel
2
2
1
1
1
-
1
-

S. Braz, Baraó do
Triumpho
1
1
1
1
-
-
-

Poza kolonjami
8
4
3
4
6
-
=
-

Porto Alegre mias.
4
15
6
1
3
J
2
3
1         fryzjer
2         fotograf
3         szoferów
3      murarzy
 2   blacharzy
 2     ślusarzy
Erechim
10
6
4
5
8
-
2
2

Ijuhy
2
2
2
1
-
-
1
-
1  budown.
S. Angelo
1
1
1
-
1
-
-
-

Guarany
5
6
2
2
3
1
2
3
1   ślusarz
Razem
42
47
27
21
29
4
12
11


Razem było: 4 szoferów, 2 fryzjerów, 3 fotografów, 7 murarzy, 3 blacharzy, 3 ślusarzy i 1 budowniczy.

-260-

STATYSTYKA PRZENWSLU I HANDLU POLSKIEGO PARANA

Nazwa miejcowości
Przedsiębiorstwo  przemysłowe
Sklepy polskie
Uwagi:
Kurytyba
2 palarnie kawy, 3 fabr.
cukier., 1 fabr. makaronu, 
2 garbarnie, 1 młyn zbóż.
2 garbarnie, 1 młyn zbóż.
1 młyn herwowy, 1 fabr.
klisz, 1 hotel.


11      skl.   spożyw.,
2 bław., 2 x gfalant.,
2 bław., 2 x gfalant.,
2 z kwiat., 3 apt., 2
bary,2ztyt.,2 zpap.,
i hurt. int. eksimp.


Firmy hadl.
Wojski (gal), Do-
mański i Schinda
(prod.   spoi.)  
silne.
Paranagua
hotel

-

-
Porto  de Cima
_
sklep  spojżywczy
-
Sta Candida
1 młyn wodny, 1 kamieniołom
2 sklepy, „wendy”
-
Bairro Alto
wiatrak, kamieniołom
1 wenda
-
Bacachery
cegielnia parowa
1 wenda
-
Antonio Prado
wapiennik
2 wendy
-
Ahranchez
młyn wod., 2 wapienniki
szuszarnia mięsa
4 wendy
Witosławski sil
Orleans
-
1 wenda.
-
D. Igpnacio
D. Pedro
14 cegielni ręcznych, ka  -mieniołom
1      
-
Thomaz Coeiho
2 cegiielnie parowe
1 młyn, 3 sieczkarnie
1    
6  wend
-
2 silniejsze
Christina
_
2 wendy
-
Rio Verde
1 młyn
1 wenda
-
Araukaryjskie
2 tartaki, garbarnia, 3
młyny, palarnia kawy, fab.
słomianek labr. beczek,
16 wend
w tem 5  sil.
Serrinha
młyn
1 wenda
-
Catanduva
1 wenda
-
Lagoa das Almas
-
1   
-
Matto doDentro
młyn
1 
-
Ccntenda
młyn, mechaniczna fabr.
wozów i pługów
-
-
Campo Largo
2 wendy
obie silne
Rio Negro
2 wendy
1 silna
Muricy
2 tartaki, młyn
3 wendy
Haluch silny
Zacharias
młyn
1 wenda
Br. Nogosek sil
Marcellino

1    

Affonso Pemia
młyn
1      

S. Jose d Pinhaes
mech. fabryka wozów i
mechanicz;. stelmacharnia
1      -261-


Nazwa  miejsc*
Przedsiębiorstwa   przemysłowe

Sklepy polskie

Uwagi:
Imbara

1   wcnda
Aug. Marach je-
den z   najbogat-
szych Polaków.
Tiete
-
1        
J.  Leszcz silny
Palmeira - miasto
4 wendy

S. Barbara
2     

Papagaios Novos
1  wenda

Ponta Grossa
hotel,   fabryka obuwia,
3   palarnie   kawy, 1  ce-
gielnia, 1  fabryka wyro-
bów  chemicznych
21   wend

Guarauna
10 młyn,  mandjokowycli

Ipiranga
1 wenda

Bom Jardim
1    

Sta  Leopoldina
rnłyn
1    

Castro - miasto
4 wendy
2 silne
Vencaslau Braz
garbarnia
-

Iraty  miasteczko
kino,  fabryka likierów,
tartak
6 wend
Cichewicz   ma
najlepiej   wypo-
sażoną      wendą
na prowincji 100
  kontów
Iraty  -  kolonja
1  wenda

Itapara
1      

Alto da Serra
3 młyny

Rio Sonito
cegielnia


Cachoeira, Reboucas
  młyn, tartak
-

Roxo Roiz
3  młyny, palarnia  kawy
2 wendy
1 silna
Mar. Mallet
2 garbarnie, fabryka wo-
zów, 3 tartaki, 2 młyny,
palarnia kawy, hotel
Apteka
4 wendy
3 silne po 60 k.
Rio Claro,
tartak, 2 młyny mandjo-
5    

Fiuviopolis
kowe, 2 suszarnie Iterwy,
garbarnia, browar, 3rnłyny
1    

Dorizon
1     .,

Vera  Guarany
młyn, mandjokarnia
9    

Paulo Frontim
hotel, tartak
2   

-262-

Porto Uniao da Vitoria
Hotel, fabryka obuwia
3 w. 1 skl. Z ob.
Świek silny
Cruz Machado
3 młyny, garbarnia
10 w.
1 kooperatywa
Antonio Olyntho
młyn
-
-
Tres Barras
Młyn,tartak,sieczkarnia
3 wendy
-
Sao Matheus
3 tartaki, garbarnia, 2 młyny
8 wend
3 silne
Agua Branca
Tartak i młyn
2 wendy

Prudentopolis
Tartak,stolarnia parowa, 2 młyny, sieczkarnia, cegielnia, suszarnia herwy
7 wend
1 silna 100 k
Guarapuava
Młyn, garbarnia
2 wendy

Amolafaca
-
2 wendy

Ivahy
tartak
3 wendy

Therezina
-
1 wenda

Apucarana
-
3 wendy

Herval
-
1 wenda

Candido de Abreu
tartak
3 wendy


Razem w Paranie: 19 tartaków, 3 cegielnie,parowe, 17 cegielni ręcznych, 39 młynów wodnych, 1 młyn herwowy, par.,3 suszarnie herwy, 1 suszarnia mięsa, 13 młynów mandiokowych, 10 garbarni, 3 wapienniki, 3 kamieniołomy wiatrak, 1 fabryka beczek, 1 fabryka słomianek, 4 mechaniczne fabryki wozów i pługów, stolarnie, 5 sieczkarni, 1 browar, 1 fabryka likierów, 8 palarni kawy, 3 fabryki cukierków, 1 fabryka makaronu, 2 fabryki obuwia mechaniczne, 1 fabryka chemiczna, 1 fabryka klisz, 1 kino, 5 hoteli.
Sklepów razem 201, w tem 4 apteki, 1 z obuwiem, 2 bławatne, 2 z galant. 2 bary, 2 z tytoniem, 2 z papierem, 1 hurtowny: import – export, reszta spożywczo-pgólne, typu zwanego „wenda”.W tej liczbie było:
               07 po 100 k.=  700 k.
               21 po   60 k.=1260 k.
               35 po  30 k.=1050 k.
             138 po  15 k.=2070 k.
Razem: 201 –             5080 kapitału

-263-264-

STATYSTYKA POLSKIEGO PRZEMYSŁU I HANDLU STA CATHARINA


Nazwa miejscowości

Przesiębiorstwo prze­mysłowe

Sklepy polsk.

Uwagi:
Rio Vermelho
Tartak, młyn
2 wendy

Rio  Natal
Młyn
2 

Campo  Alegre
Garbarnia
1 

Bateias
Tartak, 2  młyny, cegielnia
2 

W lasach  okolicznych
  CegieInia
2 

Maasaranduba
2 młyny, garbarnia
3 

Indayal, Pinheiro
Tartak
1 „

Florianopolis
-
2 „

Graó Para
-
1 „   

Lucena, Itayopolis
2 tartaki, 4 - młyny wodne,   wapiennik,  ce gielnia, garbarnia, fab. słomianek, 2 suszarnie herwy.
4 

Mafra
Garbarnia, tartak, su –szarnia herwy
2 

Nowa Galicia
-
1 

S. Joao
-
1 

W głębi stanu
-
2 

Razem w Santa Catharina 10 młynów wodnych, 6 tartaków, 4 garbarnie, 3 cegielnie, 3 suszarnie herwy, 1 wapiennik, 1 fabryka słomianek.
26 wend w tem: 03 po 60 k = 180 k.
                           05 po 30 k = 150 k.
                           18 po 15 k =  270 k. 26 wend razem 600 k.kapitału.

RIO GRANDE DO SUL

Rio Grande  - miasto
Garbarnia
2 wendy

Pelotas - miasto
Mech. Zakład kowalskim fabryka mebli giętych
2  
Fabryka mebli Patzerowej 400 k.
Sao Feliciano
2 zakł.mech.kow.9 młynów,tartak,garbarnia kono, 3 młocarnie konne
11  
Kilka silnych
Mariana Pimentel
Młyn
2  

S.Braz,Barao doTriunf
-
1  

Polacy w lasach
3 młyny
2  

Porto Alegre
Fabryka obuwia, piekarnia par. fabryka mebli zw. Kino, hotel fabr. Kołder, blacharnia , 2 zakł m.kow.
10 wend, 1 z obuw, 2 skł trumien,1 maszyn,1 mebli, 3 konfekc.1 Bric a Brac.
Szereg firm przemyslowych i handlowych b. poważnych
Erechim
2 tartaki, 3 młyny, garbarnia, cegielnia
10 wend

Ijuhy
Stolarnia parowa
3 wendy, 1 skład mater. Budowl.

Santo Angelo
-
1 wenda

Guarany
5 mł.wodnych, 1 parowy. 4 tartaki, 1 ryżownik, 1 mech. Fabr.wozów, 1 fabr. Likierówi wody sodowej,kino garbarnia, 2 młocarnie konne, cegielnia
12 wend

W Rio Grande do Sul: 4 garbarnie, 1 fabryka mebli gietych, 1 zwykła, 6 mech. Zakładów kowalskich, 3 kina, 7 tartaków, 5 młocarń konnych, 20 młynów wod. 1 młyn parowy, 1 fabrobuwia, 1 piekarnia parowa, 1 hotel, 1 fabr. Kołder, 1 blacharnia, 2 cegielnie,, 1 stolarnia parowa, 1 ryżownik, 1 fabryka likierów i wody sodowej.  56 wend i 11 składów w tem: 05 po 100 k.= 500 k.
10 po   60 k .= 600 k.
10 po   30 k. = 300 k.
42 po   15 k. = 630 k. 67 o kapitale 2030 k.

-265-

Nenhum comentário:

Postar um comentário