terça-feira, 14 de setembro de 2010

Osadnictwo. Gluchowski. Czesc 7.

-200-201-

WYKAZ SZKÓŁ “OŚWIATY”. STAN Z POCZĄTKU 1924 ROKU.
Lp
Nazwa Szkoły
Stan,
Municypium
Miejscowość
Rok założenia
Nauczyciele
Chłopcy
Dziewczęta
Ra
zem
Obcych
Opłata miesięczna
Przec.
Miesięc
wydana
na
szkołę
Czyj Mają
tek
Uwagi

1
Św. Michała
PR S.Jose dos Pinhaes - Marcellino
1906
Ad.Kosiba
-
-
28
-
2$000
60
Mil
rejsów
T-wa


2
Św.Kazimierz
PR.C.Largo,Christina
 1905
Fr.Lipski
-
-
36
-
1$800
50 “


3
Szkoła Pol. W Brazylji
PR.Araukaria,Rodeo,Balsa Nova
 1919
 L.Dymiński
14
10
24
-
2$000
80 “


4
Św.Jana Kantego
PR.Araukaria,N.Rosy,Th.
Coelho
1905
Zyg.
Szańkowski
15
4
19
-
2$000
70 “


5
Króla Jana
Kazimierza
PR.Araukaria,
Boa Vista
1913
A.Szczerbowski
16
14
30
-
2$000
70 “


6
T-wa Szkolnego
PR.Araucaria,Costeira
1914
Fr.Skierniewska
10
11
21
-
1$500
50 “


7
Zaranie
PR.Araucaria,
Campo Redon
1913
M.Bolcewicz
12
5
17
-
1$000
50 “


8
Wzajemnej Oświaty
PR.Araucaria,
Guajuvira
1908
L.Bplcewicz
40
36
76
-
1$000
60 “


9
Św.Izydora
PR.Tamandare,Lamenha
1901
Ig.Lipski
16
15
31
-
1$000
60 “


10
Kółka Rolniczego
PR.Lapa,
Serrinha
1913
Fr.Karpiński
57
23
80
-
1$000
80 “


11
St.Konarskiego
PR.Matto do Dentro
1918
J.Linderski
20
15
35
-
2$000
100 “

12
St. Staszyca
PR.S.Matheusmiasto.Iguasu
1898
Stefan
Radecki
-
-
-
-
-
-
-
Nie
czyna
13
Oświata
PR.RioNegroA.Olyntho
-
-
-
-
16
-
-
-
-

14
Prywatna
PR.M.MalletLageado
1922
A.Mikowski
-
-
20
-
1$000
80 “
niema

15
Łaczność I Zgoda
PR.Vera Guarany
1922
S.Czapliński
-
-
-
-
-
-
-
Nie
czynna
16
Siejba
PR.Ypiranga,Ivahy
1914
J.Rymkiewicz
-
-
45
-
1$000
80 “
Nie
ma

17
Łączność I Zgoda
PR.S.J.Pinhaes. Pe.Paulo
1922
-
-
-
-
-
-
-
-
Nie
czynna
18
Św. Józefa
SC.S.Bento
Rio Natal
1922
C.
Wielewicz
12
13
25
-
1$000
50 “
T-wa

19
Prywatna
SC.Itayopolis.Itayopolis
1896
P.T.
Wielewski
9
12
21
-
-
-
-

20
Św.Jana
SC.Itayopolis.Św.Jana
1897
A.
Siekierski
19
15
34
-
1$500
60 “
T-wa

21
Bratnia Pomoc
SC.Itayopolis.Paraguassu
1904
Sz.
Juraszek
17
21
38
-
1$500
70 “

22
Szkoła Polska
SC.ItayopolisMoema I
1909
Fr.Łukasz
12
13
25
-
1$500
50 “
Szko.
samej

23
Szkoła Polska
SC.Itayopolis.Moema II
1911
I.
Fediuk
12
9
21
-
1$500
50 “

24
Szkoła Polska
SC.Canoinhas.Rodeo
1920
St.Paiter
13
16
29
-
1$500
60 “

25
Św.St.Kostki
SC.Blumenau,
Pinheiro
1900
Wł.Korc
21
153
36
-
1$000
50 “
T-wa

26
Wzajemnej Pomocy
SC.Blemenau,
Rio Vermelho
1895
Z.
Augustyn
20
15
35
-
1$000
50 “

27
Bratnia Pomoc
SC.C.Alegre,
Bateas
1920
W.
Osowski
27
18
45
-
1$000
60 “

28
Św.Jana w Oleju
RG.S.Angelo.Guarany,Barre
1916
K.K.
Boelter
39
15
54
8
1$000
50 “

29
Św.Jana Chrzciciela
RRG.S.Angelo,
GGuarany,
CConcordia
1916
J.
Krawczyk
12
13
25
-
1$000
30 “
W tych
Szkoł.
Naucz.
30
M.B.Wsp.Wiernych
RG.S.Angelo,
Guarany,Bom Jardim
1916
Józef
Hamerski
28
14
42
-
1$000
50 “
Do
Ostat.
Rewol.
31
Postęp
RG.S.Angelo,Guarany
Timbo
1917
A.
Kisiel
17
8
25
3
1$000
40 “
Brali po
50$000
32
Postęp
RG.Encruzilhada.
S.Feliciano.
1915
K.
Muszyński
29
17
56
-
1$000
60 “
Mies.
Od
Munic.

Razem 32 świeckich szkół                     30 nauczycieli                                       1645 milrejsów
-202-203 –

Lp
Nazwa Szkoły
Stan,
Municypium
Miejscowość
Rok założenia
Nauczyciele
Chłopcy
Dziewczęta
Ra
zem
Obcych
Opłata miesięczna od dziecka
Przec.
Miesięc
wydana
na szk.
 Kontów na Paraf
Kontów na Siostry
1
Szk.SS.Rodziny Marji
PR.Curitiba Sta Candida
1912
2 Siostry
51
49
100
-
1$500
150 milrej
50

2
PR.Orleans
1906
14
56
70
-
1$000
150 „

40
3
PR.Curitiba Dom Pedro
1908
1 siostra
32
38
70
-
1$200
85 „

8
4
PR.Curitiba-dom Własny
1906
7 Sióstr
155
152
307
-
2$000-3$000
500 „

50
5
Curitiba-Two Kościuszki
1921
1 Siostra
26
24
50
-
75 „


6
PR.S.Jose Muricy
1907
2 Siostry
50
60
110
-
1$000
150 „


7
PR.Palmeira S.Barbara
1916
53
43
96
16
2$000
200 „
8

8
PR.S.Matheus Agua Branca
1909
67
53
120
-
1$000
150 “
Do Par.

9
PR.Uniao da Vioct.Cruz Machado
1914
42
31
73
-
1$000 –1$500
120 “

10
RG.S.Angelo,Guarany
1921
75
65
140
-
2$000
280 “

11
Szk.SS.Miłosierdzia
PR.Curitiba Abranchez
1904
50
60
110
-
1$500
180 “

20
12
PR.Araucaria,Tho. Coelho
1911
47
69
116
-
1$500
200 „
30

13
Szk.SM.Św.Zofji
PR.PrudentopPrudentopolis
1907
4 Siostry
60
60
120
53
1$000 -2$000
300 „

15
14
PR.S.MatheusS.Matheus
1908
68
64
132
38
2$000


15
15
Szk.SM.B.Chrobrego
„   Cachoeira             
1914
1 Siostra
22
28
50
-
1$500
80 „
Tow.

16
Szk.SM.Św.Klary
PR.M.Malle Rio Claro
1912
2 Siostry
70
80
150
-
1$000


8
17
SC.Itayopolis Polonia
1922
3 Siostry
65
76
141
-
2$000
300 “

15
Razem szkół zakonnych   17       41 Sióstr         974        1008     1955      107      3400 milrejsów
 Należących do “Oświaty” 49 nauczycielek    2973                 4045 milrejsów  71 nauczycieli


LP
Nazwa Szkoły
Stan, municipium, Miejscowość
Nauczyciel
1.
Szkoła P. T-wa Rolniczego
Parana: S. Jose d. Pinhaes, Alf. Penna
W. Jankosz.
2.
 Tadeusza   Kościuszki
,,         Castro, Sta Leopoldina
H. Mazanek
3.
Szkoła Średnia im. K. P.
„          S. Matheus, miasto
A. Zbisławieck
4.
 Szkoła Polska
 ,,            M. Mallet, Vera Guarany, Ilfuassu
 K. Czorny
5.
 im. J. Bagniewskiego
„             „             „             „            n
 K. Chojnacki
6.
Wolność
„          Iraty, miasto
 St. Barański
7.
J. Piłsudsklego
,,            „         Rio Bonito
 J  jaworski
8.
Szkoła Polska
 „            Prudentopolis, Xaxim
W .Baranowska
9.
P. Oddz. Szkoły  SS. Werb
„           Ponta Grossa, m.
Siostra
10.
Szkoła  Polska
„           Guanapuava, Amolafaca
___________
11.
 Szkoła   Parafjalna
S. Cath. Blumenau, Massaranduba
M.  Legacka
12.
 Szkoła  Polska
„            „          „    Braco do Norte
M.  Pawlak
13.
„         „   Linha Telegraf
M. Pasternak
14.
„            „          „    1. Guarany-Mic
J. Cisz
15.
Sw. Stanisława
Grao Para, Braco Esquerdo
________
16.
 Jana  Sobieskiego
Rio Grande,    Ijuhy, linja 5.
J. Specjalski
17.
Sw.   Izydora
,,        „             .,      linja Bage
K.  Boetter
18.
Bartosza Głowackiego
S. Angelo, Guarany,  L. Harmonia          ,
J. Hamerski
19.
Szkoła  Polska
                                                    L.  Jacu
J. Jaroszewski
20.
Tad. Kościuszki
„            .,            L. Botocudo
J. Jeżewski
21.
Oświaty Szkolnej
                                           L. Secca
J. Wiśniewski
22.
Szkoła  Polska
                                           L. do Mel
A. Tchórznicki
23.
„            ,,                          
,.             „             L. Silva Jardim
J. Celmer
24.
,,                  ,,
,,             „             L. Campo Novo
W. Krawczyk
25.
"        "
„             „              L.Campina
B. Traczyński
26.
Orła Białego
Guapore, S. Luiz da Casca
A. Szabłowski
27.
Sw. Wojciecha
„       Ernesto Aivez
J. Rerans
28.
Szkoła  Polska
„       Alfredo Chaves
J. Sęczkowski
29.
J. Poniatowskiego            
Camaquam, S. Braz,           L.. Tigre
Z. Kalinowska
30.
Św. St. Kostki
Encruzilhada, S, Feliciano, L. Netto
W . Kubaszewski
31.
Sw. Jana Kantego
,,                          „           L. Laurentina
W. Topaczewski
32.
Orła Białego
,.                          „           L. Ev. Teixeira 
A. Rykaczewski
33.
Komitetu Szkolnego
„                          „          L.. Assiz Brazil  
St.  Kidrycki
34.
J. Piłsudskie{fo
„                          „          L. Fel. Noronha
S. Wodzisławski
35.

J. Sobieskiego
     „                         ,,           L. Julho Castilho
M.  Chmielewski

Razem szkół dzikich 35

33 nauczycieli.
Uwaga: Tutal zaliczyć można też szkołęśrednią Związku Polskiegfo w Kurytybie, założoną w 1923 roku, liczącą około 30 uczniów. Nie należy ona bowiem do żadnej organizacji szerszej. Stałych nauczycieli 2. W statystyce wedle stanów, szkoła to figuruje. L – linja.
-205- 

Nenhum comentário:

Postar um comentário